Publikationer

Här publiceras resultat, rapporter och andra publikationer från programmet, och från projekt som medverkar i InfraSweden.

Rapporter utgivna av InfraSweden

Publikationslista över rapporter och artiklar från projekt som stöttats av InfraSweden

Ahmed, A., Said, S., Lu, X., och Carlsson, H. Pavement performance follow-up and evaluation of polymer-modified test sections. International Journal of Pavement Engineering 2018. https://doi.org/10.1080/10298436.2018.1435878 Projekt: Prognostisering av spårtillväxt – asfaltsbeläggningar.

Axelsson J., Fröberg J., Eriksson P. ”Architecting systems‐of‐systems and their constituents: A case study applying Industry 4.0 in the construction domain”. System Engineering 22:6, pp. 455-470. November 2019. Projekt: Koncept för anläggningsfabriken (Construction Factory Concept).

Axelsson J. ”Experiences of Using Linked Data and Ontologies for Operational Data Sharing in Systems-of-Systems”.  Proc. IEEE Systems Conference, Orlando, April 2019. Projekt: Koncept för anläggningsfabriken (Construction Factory Concept).

Axelsson J., Fröberg J., Eriksson P. Towards a System-of-Systems for Improved Road Construction Efficiency Using Lean and Industry 4.0. .  Proc. IEEE Systems-of-Systems Engineering Conference, Paris, June 2018. Projekt: Koncept för anläggningsfabriken (Construction Factory Concept).

Brümmer L., Palm F., Olsson O. (2018) Rullande Busskur -autonom buss en chans för landsbygden. Projekt: Rullande busskur (Rolling bus shelter).

Chen L. et al. ”NuMo – New Urban Mobility”. RISE, 2019. InfraSweden2030-projekt: Infrastrukturella chanser för städer genom autonoma fordon

Dahlin T., Lumetzberger M., Hedblom P., Rejkjær s., Holmén M. (2023) ASSERT – Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi (ERT)

Dahlin T., Lumetzberger M., Hedblom P., Rejkjær s., Olsson P. (2023) Novel electrode design for non-destructive resistivity measurement on material in geotechnical standard sample cylinders. Procs. Near Surface Geoscience 2023, Edinburgh 3-7 September 2023, #96

Hallqvist L., Sallén J., Vanacore E., Leivas M. (2024) Förstudie Cirkulär Gatubelysning. RISE Rapport 2024:16. Projekt: Förstudie om cirkulär gatubelysning

Honfi, D., Williams Portal, N., Leander, J., Larsson Ivanov, O., Plos, M., Zandi, K., Carniero, E., Lechner, T., Magnusson, J., Gabrielsson, H. Inspection and monitoring of bridges in Sweden. SP Rapport 2018:25. Projekt: BIG BRO

Honfi, D., Leander, J., Björnsson, I., Plos, M., Zandi., K., Magnusson, J., Lechner, T., Gabrielsson, H.,  Decision support for maintenance and upgrading of existing bridges. Presenterad på 39th IABSE Symposium – Engineering the Future, 2017, Vancouver, Canada. Projekt: BIG BRO

Honfi, D., Lechner, T., Köhler, J. Rational maintenance of timber bridges. ICTB2017 Projekt: BIG BRO

Hörnfeldt S., Franzén U., Nyman Y., Marklund D., Arvidsson R., Hällberg M., Sundberg P., Henriksson P., Hållbara transporter inom markentreprenader med hjälp av energilager.

Hörteborn, A., Ringsberg, J.W., Svanberg, M. and Holm, H., A Revisit of the Definition of the Ship Domain based on AIS Analysis. The Journal of Navigation 2019, pp.1-18. Projekt: Samhällsekonomiska besparingar genom riskanalys för fartygskollisioner med transportinfrastruktur.

Innovationstävling Transformativ infrastruktur – banbrytande innovationer för nollutsläpp”. Naturvårdsverket, Rapport 6855, december 2018. Projekt: Tillgängligt 2030 för att nå nollutsläpp 2045.

Jelagin, D., Ahmed, A., Lu, X., och Said, S. Asphalt layer rutting performance prediction tools. VTI rapport 968A, 2018. Projekt: Prognostisering av spårtillväxt – asfaltsbeläggningar.

Johansson, G., Nyström, J. Norska Nye Veier – en unik organisationsform för vägbyggande, juni 2022. Projekt: Är Nye Veier något för Sverige?

Larsson, J., Innovationer inom byggsidan Kan man använda upphandling och management för att främja detta?  Projekt: Hållbar branschutveckling med innovationsfrämjande upphandlingsstrategi

Leander, J., Honfi, D., Larsson Ivanov, O., Björnsson, I. A decision support framework for fatigue assessment of steel bridges. Engineering Failure Analysis 91 (2018) 306–314. Projekt: BIG BRO

Leander, J., Honfi, D., Björnsson, I. Risk-based planning of assessment actions for fatigue life prediction Presenterad på 2nd International Conference on Structural Integrity ICSI 2017. Projekt: BIG BRO

Leander, J., Honfi, D., Björnsson, I. Decision support for bridge condition assessment. Presenterad på SMAR 2017 – Fourth conference on smart monitoring assessment and rehabilitation of civil structures. Projekt: BIG BRO

Lindqvist, J. Tillståndsövervakning av järnvägsinfrastruktur. En studie för framtidens sakernas internet-lösningar. Examensarbete Luleå Tekniska Universitet 2017.
Projekt: Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsstruktur baserat på sakernas internet-lösningar. 

Mácsik, J., Robinson, T., Maurice, C., Fägerman, T. och Pettersson, J. Sulfidjord eller vanlig lera – dömd på förhand. Bygg & teknik 1/18. Projekt: Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

Mazdin S. Examensarbete, Kvalitetskontroll av kalkcementpelare ISRN LUTVDG/(TVTG-5165)/1-44/(2020), Lunds universitet

Nasr, A., Björnsson, I., Honfi D.,  Ivanova, O. L., Johansson, J. och Kjällström, E. A review of the potential impacts of climate change on the safety and
performance of bridges. Projekt: Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion hos befintlig och framtida infrastruktur.

Nasr, A., Björnsson, I., Honfi D.,  Ivanova, O. L., Johansson, J. och Kjällström, E. Bridges in a changing climate: A study of the potential impacts of
climate change on bridges & their possible adaptations. Projekt: Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion hos befintlig och framtida infrastruktur.

Nasr, A., Björnsson, I., Honfi D.,  Ivanova, O. L., Johansson, J. och Kjällström, E. Climate change impact on safety and performance of existing and future bridges. Projekt: Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion hos befintlig och framtida infrastruktur.

Nasr, A., Björnsson, I., Honfi D.,  Ivanova, O. L., Johansson, J. och Kjällström, E. A qualitative prioritization of the risks imposed on bridges due to climate change. IABSE Symposium 2019 Guimarães. Projekt: Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion hos befintlig och framtida infrastruktur.

Nasr, A., Björnsson, I., Honfi D.,  Ivanova, O. L., Johansson, J. och Kjällström, E. Towards a holistic prioritization of climate-change risks for bridges. 13th International Conference of Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering, ICASP13. Projekt: Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion hos befintlig och framtida infrastruktur.

NCC Environmental Engineering/Mark- och Vattenmiljö (2018). Hjultvätt – Metodstudie för hållbarhetsbedömning SBUF ID:13412 Projekt: Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten.

Nilsagård E., Knutsson R. (2022) Application of ERT for quality assurance in jet grouting columns.Examensarbete, ISRN LUTVDG(TVTG-5175)/1-84/(2022),  Lunds universitet.

Nyström J., Johansson G. (2023). ReInfra AB – en svensk variant av Nye Veier för att återta det eftersatta underhållet. Projekt: Nye Veier är något för Sverige! fortsättningsprojekt om handlingsplan.

Nyström J., Nilsson J.E., Börjesson M. (2018) ”Trafikstörningsavgifter för nytänkande – mer innovation i anläggningsbranschen”.  Projekt: Förbättrad produktivitet inom anläggningssektorn – studier om upphandling och kontraktsstyrning

Nyström, J. Barriers for Innovation in Road Construction – a technical consultant’s perspective. Projekt: Förbättrad produktivitet inom anläggningssektorn – studier om upphandling och kontraktsstyrning

Nyström, J. Self-enforcing subcontractors in the construction industry – why not?  Projekt: Förbättrad produktivitet inom anläggningssektorn – studier om upphandling och kontraktsstyrning

Nyström, J. (2021) Trafikverkets klimatkrav i vägupphandlingar – en översikt och bedömda effekter för marknadens aktörer.   Projekt: Mätbara klimatkrav i upphandling för ett hållbart byggande fokus anläggningsmaskiner

Olsson P., Rejkjær s., Dahlin T. Field-Scale Quality Control of Lime-Cement Pillar in Conductive Clay Using Electrical Resistivity Tomography. Near Surface Geoscience 2019, 8-12 September 2019, The Hague, Netherlands, We_INFRA_P25.

Petersson, M., Examensarbete, Processing of ERT data from Stabilised Columns. ISRN LUTVDG/(TVTG–5181)/1-64/(2023), Lunds universitet

Pettersson, M., Hännestrand, S. Broförvaltning: En studie av beslutsfattandet kring brounderhållsarbeten. Examensarbete på KTH, Byggteknik och Design. BD2017:41 Projekt: BIG BRO

Polo Ruiz de Arechavaleta, S.  Multi-criteria analysis of sustainable management practices for polluted road runoff – Case Study in Vitsippsbäcken, Gothenburg ACEX30-18-85, Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers University of Technology, 2018. Projekt: Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten.

Polukarova, M. Street Sweeping to Reduce Organic Pollutants Sorbed to Small Particles. Master’s thesis ACEX60-18-1, Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers University of Technology, 2018. Projekt: Innovativa och hållbara lösningar för att reducera förorening av vägar och vägdagvatten.

Rödin, A. och Uhrdin Andersson, E. Implementation of the permanent deformation model PEDRO for pavement structures. Master’s Thesis in the Master’s Programme Infrastructure and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology Master’s thesis BOMX02-17-09. Projekt: Prognostisering av spårtillväxt – asfaltsbeläggningar.

Silfwerbrand, J. (2023). Klimatanpassning av infrastruktur : Genomgång av pågående svensk forskning och identifiering av FoU-behov.

Silfwerbrand, J. (2023). Adaptation of the infrastructure to climate change : Research needs. Fib Symposium, 5 – 7 June, 2023, Istanbul, Turkey.

Strömberg, L., Löfsjögård, M., Ansell, A., Hintze, S. Optimization parameter sets for sustainable concrete in tunnels. In Interdependence between Structural Engineering and Construction Management, Edited by Ozevin, D., Ataei, H., Modares, M. Gurgun, A., Yazdani, S., and Singh, A. Copyright © 2019 ISEC Press ISBN: 978-0-9960437-6-2 Projekt: Dynamisk optimering för utveckling av klimatneutrala betongkonstruktioner. 

Stenström, C.,  Lindqvist, J. och F. Andersson. Condition based maintenance using MEMS accelerometers: For faster development of IoT in railways. IHHA 19. Projekt: Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsstruktur baserat på sakernas internet-lösningar. 

Stenström, C., Lindqvist, J. och Andersson, F. Tillståndsövervakning baserat på billiga sensorer och öppen elektronik. För snabbare utveckling av IoT inom järnväg. Luleå Tekniska Universitet 2018. Projekt: Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsstruktur baserat på sakernas internet-lösningar. 

Sundberg J., Wiktorsson, C. Digitalisering – på väg: digital infrastrukturinformation som bas för informationsutbyte mellan vägen och det intelligenta fordonet. Sweco 2017-10-11. Projekt: Digitalisering – hela vägen

Svensson, M. Digital geoteknisk förvaltningsplattform – Proof of Concept. Slutrapport 2023-05-16. Projekt: Digital geoteknisk förvaltningsplattform.

Söderholm, P. och Bergquist, B. Business Analytics of Railway Robustness20th QMOD Conference, August 4-7 2017, Elsinore, Denmark. Projekt: Samordnad effektiv planering av järnvägsunderhåll. 

Torstensson, P.,  Andersson, A., Blennow, F., Janhäll, S. och Vernersson, T. Med sikte på simulering av järnvägens partikelemissioner. Transportforum 2019. Projekt: Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner

Torstensson, P.,  Andersson, A., Blennow, F., Janhäll, S., Vernersson, T., och Mossheden, K. Use of numerical simulation to map and mitigate railway particle emissions. Projekt: Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner

Treiber A. och Bark, P. Infrastrukturlösningar för att öka massgodstransporternas effektivitet och produktivitet i städer. TFK rapport 2017:2 Projekt: Infrastrukturlösningar för att öka massgodstransporternas effektivitet och produktivitet i städer.

Zavalis, T., Gordon, A., Sederholm, B., Trägårdh, J. och Tang, L. Corrosion modelling in new concrete types. KIMAB 2018-171. Projekt: Modellering korrosion i nya typer av betong.