Framework Young Infra Academy

Vetenskap & Allmänhet, VA, har inom ramen för InfraSweden2030 gjort en förstudie med syfte att kartlägga metoder som kan användas för att attrahera kreativa ingenjörer till transportinfrastruktursektorn och skapa basen för uppbyggnad av Young INFRA Academy.

I slutrapporten redovisas slutsatser om möjligheter, samverkan med befintliga aktörer och hur samarbeten kan göras med skolan via gymnasiearbetet. Dessutom föreslås ett pilotprojekt där metoderna testas, och som sedan kan utgöra basen för uppbyggnad av YIA.

Tre personer samtalar i urban miljö

Kort om projektet

Tidplan:

2015/12/15 - 2016/07/15

Projektansvarig:

KTH, Vetenskap & Allmänhet

Projektledare:

Karin Larsdotter
karin@v-a.se

Partners:

VA

Skanska

NCC

Peab

Nyans

Lunds Universitet

Luleå Tekniska Universitet

Chalmers

KTH

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Rapport - Förstudie till Young Infra Academy