Innovationsstöd

Här kan du ta del av kunskap, inspiration och stöttning för såväl potentiella som pågående innovationsprojekt.

Innovationsakademi

Innovationsakademien vänder sig till dig som redan har ett innovationsprojekt som finansieras av InfraSweden. Här hittar du kunskapsstöd i form av korta texter eller presentationer/föreläsningsmaterial i kombination med enkla verktyg, oavsett om du är i startgroparna för att komma i gång, mitt i projekt eller bara vill lära dig mer om innovation.

Beställarnätverk

För att komma vidare till en mer hållbar anläggningssektor startade vi beställarnätverket. I nätverket diskuterar vi gemensamma frågor, utmaningar och behov samt försöker främja kommunikationen mellan beställare och leverantörer.