Projekt som stöttas av InfraSweden

Sedan programmets start 2016 har InfraSweden stöttat och finansierat drygt 160 projekt som främjar utvecklingen av en konkurrenskraftig och hållbar transportinfrastruktur. Ta del av insikter från våra pågående och avslutade projekt.

Våra projekt

Projekt som finaniseras av InfraSweden drivs genom samverkan mellan företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer i infrastrukturbranschen. Sedan starten har drygt 160 projekt finansierats med sammanlagt över 300 projektpartners.

Stöd till dig som driver ett projekt

För dig som driver ett projekt inom ramen för InfraSweden. Läs mer om vilket stöd du kan få vid ansökan, uppstart, under projektets gång och vid avslut av projekt.

Projektpartners

Företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer från transportinfrastrukturbranschen har förverkligat innovationsprojekt med stöttning av InfraSweden. Se vilka som har medverkat i InfraSwedenprojekt.

Publikationer

Många projekt som stöttats av InfraSweden har under åren publicerats i tidskrifter och blivit omskrivna av media. Här kan du se en lista med publikationer och artiklar.