Organisation och styrning

InfraSweden är ett medlemsstyrt innovationsprogram. Medlemmarna utser programmets styrelse, som ger uppdrag till programmets expertråd. Den dagliga verksamheten hanteras av programkontoret.

Mer ingående beskrivning av programmet och verksamheten finns i programbeskrivning och verksamhetsbeskrivning.

Styrdokument

Här hittar du programbeskrivning, effektlogik, verksamhetsstyrning, internationaliseringsstrategi och jämställdhetstrategi.