Kontakt

Vi är många som jobbar på InfraSweden inom olika delar av organisationen, från programkontoret till styrelse till expertråd, innovationsledare och fokusområdesledare. Nedan ser du vilka vi är och hittar kontaktuppgifter till programmets medarbetare.

Programkontoret

Camilla Byström porträtt

Camilla Byström

Programchef

+46 73 765 21 38

col@kth.se

Fredrick Lekarp

Vice programchef

+46 70 191 46 71

lekarp@kth.se

Johanna Bernhardtz porträtt

Johanna Bernhardtz

Kommunikatör

+46 8 790 94 92

jobernh@kth.se

Franziska Sperling porträtt

Franziska Sperling

Administratör

+ 46 8 790 86 56

fspe@kth.se

Stefan Uppenberg porträtt

Stefan Uppenberg

Hållbarhetskonsult, WSP

stefan.uppenberg@wsp.com

Hawzheen Karim porträtt

Hawzheen Karim

Projektledare forskning, utveckling och innovation, ViaPM

hawzheen.karim@viapm.se

Magnus Hjälmdahl

Konsult Intelligenta transport system

magnus.hjalmdahl@sweco.se

Bodil Sandén porträtt

Bodil Sandén

Forskare och strategisk rådgivare, Coinnovate

bodil@coinnovate.se

Hans Björkman porträtt

Hans Björkman

Forskare och processkonsult, Coinnovate

hans@coinnovate.se

Lisa Johnsson porträtt

Lisa Johnsson

Samverkans- och innovationsledare, Coinnovate

lisa@coinnovate.se

Gunnar Johansson porträtt

Gunnar Johansson

Transportekonom och senior rådgivare, Currant

gunnar.johansson@currant.no

Johan Nystrom porträtt

Johan Nyström

Forskare och utredare, Nyfo

johan.nystrom@nyfou.se

Anita Ihs

Chef för forskningsavdelning Infrastruktur, VTI – Statens Väg- & Transportforskningsinstitut

anita.ihs@vti.se

Katarina Malaga porträtt

Katarina Malaga

Avdelningschef och professor inom hållbart byggande, Rise och Högskolan i Borås

katarina.malaga@ri.se

Lars Redtzer porträtt

Lars Redtzer

Chef Branschutveckling, Byggföretagen

lars.redtzer@byggforetagen.se

Nils Ryden portärtt

Nils Rydén

Chef för forskning och innovation, Peab

Nils.Ryden@peab.se

Staffan Hintze porträtt

Staffan Hintze

Senior projektledare vid Tvärförbindelse Södertörn, Trafikverket

Staffan.hintze@trafikverket.se

Stefan Kratz porträtt

Stefan Kratz

Portföljledare Vidmakthålla, Trafikverket

stefan.kratz@trafikverket.se

Ulf Håkansson porträtt

Ulf Håkansson

Technical Manager, Skanska

ulf.hakansson@skanska.se

Fredrik Bergström porträtt

Fredrik Bergström, ordförande

VD, FB Strategi AB

fredrik.bergstrom@wikinarium.se

Peter Ekdahl porträtt

Peter Ekdahl

Divisionschef Digital & Management, Cowi AB

PREK@cowi.com

Anders Bylund porträtt

Anders Bylund

Ansvarig E-Mobilitet, Siemens

anders.bylund@siemens.com

Andreas Bäcklund porträtt

Andreas Bäckström

Verksamhetsutvecklare, Svevia

andreas.backstrom@svevia.se

Andreas Hjerström porträtt

Andreas Hjertström

Research Strategy Manager, Volvo Construction Equipment AB

andreas.hjertstrom@volvo.com

Johan Blumfalk porträtt

Johan Blumfalk

Projektledare affärsplanering, Trafikverket

Johan.blumfalk@trafikverket.se

Johan Oscarsson porträtt

Johan Oscarsson

VD, VR Sverige AB

johan.oscarsson@vrsverige.com

Karin Degerfeldt porträtt

Karin Degerfeldt

Hållbarhetsstrateg, Skellefteå kommun

karin.degerfeldt@skelleftea.se

Louise Lilliestråle porträtt

Louise Lilliestråle

Hållbarhetssamordnare, Bellman Group AB

louise.lilliestrale@bellmangroup.se

Malin Löfsjögård porträtt

Malin Löfsjögård

VD Branschorganisationen Svensk Betong

malin.lofsjogard@svenskbetong.se

Maria Håkansson porträtt

Maria Håkansson

Prefekt, Inst. för samhällsplanering och miljö, KTH

maria.hakansson@abe.kth.se

Mårten Lindström porträtt

Mårten Lindström, ordförande

Byggföretagen

marten.lindstrom@more10ab.se

Bjorn Berggren porträtt

Björn Berggren

Skolchef ABE, Kungl. Tekniska högskolan

bjorn.berggren@abe.kth.se

Pontus Gruhs porträtt

Pontus Gruhs

Strateg, Trafikverket

pontus.gruhs@trafikverket.se

Richard Österberg porträtt

Richard Österberg

Näringspolitisk expert, Innovationsföretagen

richard.osterberg@innovationsforetagen.se

Daniela Dimitrova porträtt

Daniela Dimitrova

Vinnova

daniela.dimitrova@vinnova.se

Lena Berg porträtt

Lena Berg

Samhällsutveckling, Vinnova

lena.berg@vinnova.se

Kontakta oss

Postadress: InfraSweden
Att: Franziska Sperling
Teknikringen 74, 100 44 Stockholm
programkontoret@infrasweden.nu