Finansiering om enskilda projekt

För projektidéer som är strategiskt viktiga för innovation av transportinfrastruktur men som ligger utanför ramen för ordinarie öppna utlysningar kan enskilda projekt vara en framkomlig väg.

Så här går ansökan av enskilt projekt till

Har du en projektidé som kan bidra till att InfraSweden når sina mål och uppnår utlovade effekter? Då kan du söka ett så kallat enskilt projekt.

Förutom årliga projektutlysningar och innovationstävlingar finansierar InfraSweden strategiska (enskilda) projekt. Projekten ska vara kunskapshöjande och skapa bättre förutsättningar för innovation inom transportinfrastrukturområdet.

Enskilda projekts resultat ska gynna transportinfrastruktursektorns aktörer och behandla de delar i programmets plan som inte hanteras genom öppna projektutlysningar.

InfraSwedens programkontor ansvarar för uppföljning och säkerställande av resultatspridning för enskilda projekt. Det är InfraSwedens styrelse och Vinnova som beslutar om att godkänna eller avslå enskilda projekt.

Process för strategiska projekt

  1. Ansökan och behandling av enskilda projektprojektförslag görs i fem steg:
  2. Diskutera projektidén med InfraSwedens programkontor
  3. Skriv en projektansökning
  4. Avstämning mellan InfraSweden och Vinnova
  5. Programstyrelsen beslutar om projektansökningen ska beviljas
  6. Formell ansökan skickas till Vinnova

Riktlinjer för strategiska projekt

Vinnova, Formas och Energimyndigheten har tagit fram riktlinjer för enskilda projekt inom strategiska innovationsprogram. Riktlinjerna beskriver minimikrav för hantering av strategiska projekt som är ett avsteg från programmens traditionella utlysningsprocess där projektansökningar hanteras genom öppna utlysningar och där urval av projekt görs i fri konkurrens av en utsedd bedömningsgrupp. InfraSweden följer myndigheternas riktlinje under hela sin process för hantering av strategiska projekt. Detta återspeglas i lämpliga delar i mallar och rutiner som tillämpas för ansökan, bedömning, styrning och uppföljning.