Nyhetsarkiv

Samlade nyheter från InfraSweden

Utlysning 2: Ökad cirkularitet för transportinfrastrukturen

Stänger 17 september 2024. InfraSwedens senaste utlysning om cirkulära lösningar inom området transportinfrastruktur hade många sökande och ledde till att nio innovationsprojekt beviljades. Det stora intresset gör att vi tillsammans med Vinnova valt att göra...

Sök internationaliseringsbidrag

Möjlighet för svenska organisationer att söka planeringsbidrag inför internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa. Syftet är att stödja stödja svenska aktörers internationella aktiviteter inom området hållbar transportinfrastruktur. Arbetet med den internationella ansökan ska beskrivas...

Transportinfrastruktur och hållbar mobilitet

Den 21 mars arrangerade vi ett digitalt öppet hus med fokus på hur innovationer inom transportinfrastruktur kan bidra till hållbar mobilitet. Under dagen presenterade flera experter framgångsrik tillämpning av innovationer som bidrar till hållbar mobilitet....

Utlysningen Ökad cirkularitet för transportinfrastrukturen avgjord

Totalt har nio projekt som bidrar till lösningar för att på ett hållbart sätt skapa en mer cirkulär transportinfrastruktur beviljats finansiering. Vi välkomnar samtliga projekt som tillsammans får dela på 20,6 miljoner kr! Läs mer om...

Behovsägare söker samarbetspartner

Har du en projektidé men saknar en behovsägare som samarbetspartner? Österåkers kommun söker nu projekt för att testa innovativa lösningar som kan bidra till utveckling av transportifrastruktur i kommunen. Österåkers kommun Österåkers kommun är belägen...

Rusta upp infrastruktur med nytt statligt bolag – Debattartikel i SVD

Regeringen bör hämta inspiration från Norge och upprätta ett bolag för att återta det eftersatta underhållet och stärka produktiviteten i infrastruktur­byggandet. Det skriver InfraSwedens fokusområdesledare Gunnar Johansson och Johan Nyström, i en debattartikel i Svenska...

Höga ambitioner, gemensam målbild och partnering nyckelfaktorer för hållbart samhällsbyggande

InfraSwedens beställarnätverk genomförde ett studiebesök i Skellefteå den 30 -31 maj. Temat för besöket var ”Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt”. Tveklöst var det tre projekt med mycket höga hållbarhetsambitioner och goda resultat vi fick lära oss...

Väck idéer – sök finansiering, turné i höst

InfraSweden och Smart Built Environment håller möten under hösten där vi berättar om viktiga resultat och möjligheten att söka finansiering av projekt. – Samhällsbyggandet står inför stora utmaningar de kommande åren. Det är utmaningar som...

Miljövänliga transporters bidrag till hållbar infrastruktur

Projektet Effekt av miljövänliga transporter har ökat kunskap om effekten av tyngre fordon på det befintliga vägnätet. Projektledaren Roger Nilsson, Skanska, vittnar om ett lyckat projekt och berättar om framtiden och utmaningarna. Hur ser du...

Tre frågor till Elastx, InfraSwedens senaste medlemsföretag

Elastx erbjuder en svensk molnplattform för affärskritiska tjänster med känslig data. Vi har träffat dem för att veta mer om deras tankar kring att bli medlem i InfraSweden. Varför har ni valt att bli medlem...

7 nya projekt inom InfraSweden

Bedömningen av ansökningarna från InfraSwedens senaste utlysning ”Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar” är klar. 16 intressanta projektförslag har inkommit och utlysningens budget räckte till 7 nya projekt. Den här gången sökte vi innovationsprojekt...

Uppkopplade fordon ska hjälpa till att förbättra vägunderhållet

Trafikverket har genom en innovationsupphandling tecknat avtal med tre leverantörer för utveckling och demonstration samt köp av tjänst som ger möjlighet att samla in information om beläggningsskador med hjälp av uppkopplade fordon. InfraSweden bistår med...