Nyhetsarkiv

Samlade nyheter från InfraSweden

Utlysning om innovation för minskad elanvändning

Vinnova och Energimyndigheten vill accelerera nyttjande av lösningar som minskar elanvändning och flyttar den till rätt tider på dygnet. En gemensam insats ska leda till innovationer eller beteendeförändringar som kan spridas omgående och snabbt ge...

Vilken potential har Nye Veier AS i Sverige?

Se inspelningen av webbinariet som presenterar en ny projektrapport från InfraSweden som konstaterar att det finns potential för ett liknande initiativ som Nye Veier AS i Sverige. Norge har etablerat den nya organisationsformen Nye Veier...

Aktuell forskning om energi och klimat

Bygg kompetens är igång igen och presenterade en inspirerande diskussion om klimathantering och energiomställning på Innovationsveckan. Det lyftes viktiga insikter om hur upphandling kan främja innovation för att nå hållbarhetsmålen, samt hur InfraSweden sätter energi-...

Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar

Nästa projektutlysning handlar om att stödja klimatanpassningen av transportinfrastrukturen. Syftet är att klara av att möta de negativa konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. Projekt som söks ska bidra till lösningar för att...

Vad finns att lära från Norges sätt att bygga vägar?

Välkommen till vår webbinarium: Nya Vägar AB – ett vallöfte? År 2015 grundades det offentligt ägda bolaget Nye Veier AS i Norge. Syftet var att främja produktiviten i vägbyggandet. Metoden var att utmana rådande byggnormer....

Klimatanpassning är temat för höstens utlysning av forsknings- och innovationsprojekt

Har du en projektidé som rör hur transportinfrastrukturen kan anpassas för att klara klimatförändringarna? Nästa utlysning för nya projekt handlar om just klimatanpassning. Projekten vi söker ska innebära lösningar som rör klimatanpassning och kan handla...

Sök projektfinansiering med InfraSweden och Smart Built Environment

InfraSweden och systerprogrammet Smart Built Environment erbjuder mellan november 2022 och februari 2023 möjligheten att söka finansiering till din projektidé. InfraSweden söker innovationsprojekt om anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar. Smart Built Environments utlysning...

Webbinariet Bygg kompetens – hur jobbar vi med innovation? finns nu att se i efterhand!

Bygg kompetens – hur jobbar vi med innovation?I filmen från webbinariet ställer vi oss frågan om vi har några metoder för att hantera innovation. Vi lyfter inspirerande exempel och diskuterar vad en innovation är, egentligen....

Förstudierapport till projektet Plan Zero – Omställning till emissionsfria vägunderhållsentreprenörer

Nu publicerades rapporten till förstudien Plan Zero – Omställning till emissionsfria vägunderhållsentreprenörer! För att Sverige skall kunna bidra till en minskad klimatpåverkan har regeringen i sitt klimatpolitiska ramverk angett att Sverige inte skall ha några...

Innovationstävling: Gatuladdning av elbilar

Nu anordnas Sveriges första innovationstävling för laddning av elfordon i gatumiljö. Tävlingen söker lösningar inom publik laddinfrastruktur som bland annat sänker investeringskostnader, kortar installationstider och minskar pris och storlek på laddstolpar. Satsningen genomförs av Stockholms...

En gång- och cykelbro med fokus på lättvikt temat för ny innovationstävling

I juni startar innovationstävlingen InfraLIGHTer Awards, som anordnas av de strategiska innovationsprogrammen LIGHTer och InfraSweden2030. Tävlingen riktar sig till svenska företag eller organisationer som har en innovativ idé kring en gång- och cykelbro, med fokus...

InfraLIGHTer Awards – Innovation för framtidens lättviktskonstruktioner

Är du en kreativ konstruktör med konkreta idéer kring framtidens lättviktskonstruktioner? Ser du vilka utmaningar vi behöver lösa för att nå klimatneutral byggnation? Innovationstävlingen InfraLIGHTer Awards riktar sig till byggkonstruktörer i samverkan med behovsägare som...