Resultatkonferens 2022 – 29 InfraSweden projekt presenterade resultat och innovationer

InfraSweden har i skrivande stund fler än 100 projekt. Vid resultatkonferensen den 20 oktober 2022 fick representanter från 29 av dem möjlighet att berätta om sina innovationer, resultat, utmaningar och framgångar kring implementering och samverkan.

Årets resultatkonferens genomfördes digitalt. Deltagarna fick, i separata gruppsessioner, presentera sina projekt, inspireras av varandra och diskutera utmaningar som kan uppstå på vägen från innovation till implementering. I varje grupp deltog en fokusområdesledare eller innovationsledare från InfraSweden för att lyssna och notera idéer, utmaningar och lärdomar.

Avslutade reflektioner från projektet:

  • Mycket intressanta projekt, ser fram emot att se hur det går för de nystartade projektet – John Badlund
  • Tack för en intressant dag. Hade velat lyssna på alla samtidigt, men uppskattade det jag fick höra. Blir intressant att följa fortsättningarna. – Lena Berg
  • Tack för intressant dag med många nya möten och kontakter. Bra tillfälle att titta lite utifrån på det egna projektet och få nya friska synpunkter. – Hans Holmén
  • Jag tycker det var fantastiskt att höra om väldigt intressanta projekt. Jag har lärt mig mycket och ser fram emot att höra framstegen i framtida presentationer. – Abubeker Ahmed

Publikationer och bakgrundsmaterial

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Biobaserad asfalt för hållbar infrastruktur

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Byggautomation – Automatiserad tillverkning av armeringsenheter med industrirobotar

Demonstration av självkörande redskapsbärare för vintervägunderhållning i Stockholms stad

DigiRail – Virtuell modellering för konstruktion, drift och underhåll av järnvägsinfrastruktur

Digital vinterväglagsinformation för effektiv och hållbar kommunal vinterväghållning

DMrail – digitalisering av underhåll för en hållbar järnvägsinfrastruktur

Effekt av miljövänliga transporter

Effektivare underhåll av befintliga broar med digitala tvillingar

FEST – Flygplatsen som energioptimerat smart transportnav

Hyperloop – När blir det verklighet och hur skulle det kunna påverka det svenska samhället och transportinfrastruktur

Infra 4.0 – Branschgemensam digital transformation

Införande av virtuella vägväderstationer med hjälp av uppkopplade fordon

Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi

LifeExt 2 – Implementering av livslängdshöjande åtgärdar på befintliga stålbroar

Lösningar för snabbare utveckling av skogsbilvägar

Lösningar på hinder för nollutsläpp

Mätmetoder för ökad produktivitet

Plan Zero – Omställning till emissionsfria vägunderhållsentreprenader, vätgasdrivna underhållsfordon

Rationella förundersökningar för effektivt industrialiserat byggande av järnväg

REKO – Resurseffektivt koordinerat underhåll och förnyelse av gator och VA-ledningar

Rikare Grannskap

Sensorflotta för autonom tillståndsövervakning av järnväg

TACK – Automatisk sprickövervakning i tunnlar genom maskininlärning

Tåginducerade vibrationer i byggnader