Innovationstävling – InfraAwards

InfraSweden genomför en årlig innovationstävling under namnet InfraAwards. Tävlingen ger vinnaren finansiering och möjlighet att utveckla sin innovation vidare. De senaste åren tävlingar har varit på teman som cirkularitet, lättvikt och resutssnålhet.

InfraAwards 2024 – Årets innovationstävling annonseras i juni.

Om tävlingen

Inom ramen för InfraAwards söker vi innovationer med potential att bidra till en mer hållbar användning av resurser för att bygga och underhålla det svenska transportsystemet. Innovationstävlingen är öppen för team som har en idé för en mer hållbar transportinfrastruktur, som ni vill utveckla i samverkan med en behovsägare som exempelvis Trafikverket eller en kommun.

Vi vänder oss till er som har förmåga att ta fram relevanta innovativa lösningar som uppfyller tävlingens kriterier och har potential att implementeras. Alla organisationer som har ett svenskt organisationsnummer är välkomna att delta i tävlingen. Om det ingår en utländsk part som underleverantör till tävlingsbidraget, kan den utländska parten inte ta del av priset vid en eventuell vinst.

Bedömningskriterier

Tävlingens jury kommer att bedöma insända bidrag inom fyra områden. Er lösning kommer att poängsättas inom:

Tidigare vinnare