Välkommen till InfraSwedens Innovationsakademi

Här kan du och ditt team, oavsett var ni befinner er innovationsprocessen, ta del av material och verktyg för ert innovationsprojekt.

Introduktion

Innovationsakademin vänder sig till dig som redan har ett innovationsprojekt som finansieras av InfraSweden, är i startgroparna för att komma igång, eller bara vill lära dig mer om innovation. Här hittar du kunskapsstöd i form av korta texter eller presentationer/föreläsningsmaterial i kombination med enkla verktyg.

Vår tanke är att oavsett var du och ditt team befinner er i er innovationsprocess så ska ni kunna ha hjälp av det som finns här.

Vår akademi är uppbyggd kring tre huvudrubriker:

Innovationskontexten

Innovationskontexten tar upp aspekter som relaterar till den miljön innovationen utvecklas i. Det handlar t ex om vikten av att utveckla ett starkt ledningsstöd, kopplingen till andra strategier eller relatera gemensamma hålllbarhetsmål i Agenda 2030.

Innovationsprocessen

Under innovationsprocessen lyfter vi de viktigaste aktiviteterna i ett utvecklingsarbete och ger kunskap, stöd, råd och verktyg kopplat till t ex arbetet att generera, utveckla och värdera idéer, konceptutveckling, design, framdrift och kommunikation.

Innovationsaspekter

Under innovationsaspekter har vi samlat viktiga aspekter för att lyckas med en innovation och som man behöver arbeta med parallellt för att få snabbare framdrift. Här finns exempelvis material och verktyg för att arbeta med affärsmodell, nätverket av aktörer, teamet och kundens behov.

Innovationskontexten

Hur har våra organisationer utvecklats över tiden? På uppdrag av Trafikverket har vi tillsammans med en rad andra forskare utvecklat en syntes som summerar och illustrerar ett sätt att se på organisationsutveckling. Känner ni igen er? Vart står ni nu? Vart vill ni? Hur ska ni ta er dit?

Mot ett nytt samverkanslandskap

Varför ska man ägna sig åt omvärldsanalys?

En introduktion till Omvärldsanalys

Vilka behövs för att nå vårt mål om innovation?

Gör en intressentanalys

Hitta rätt partners

Kartlägg och värdera viktiga trender och osäkerheter som påverkar möjligheterna till framgång

Trendanalys

Skapa beredskap för oförutsedda händelser som t ex pandemier. Scenarioteknik hjälper er att måla upp olika framtidsbilder.

Scenarioteknik 

Ett sätt att bedöma konsekvenser för innovationsprojekt utifrån säkra trender och strategiska osäkerheter.

Konsekvensbedömning

Läs mer om Agenda 2030 här

Tjänstelogiken kan ge nya prespektiv på er verksamhet och den innovation ni utvecklar och kan underlätta omställningen till en cirkulär ekonomi.

Tjänstelogik och Cirkulär ekonomi

Dödens dal är en metafor för att beskriva utmaningen många innovationer möter när arbetet inbegriper stora utvecklingskostnader och innan de första intäkterna kommer in. Här är risken för misslyckande som högst. Här får du tips på hur ni kan ta er över dödens dal.

Att ta sig över ”Dödens dal”.

Innovationsprocessen

Det är viktigt att verkligen förstå utmaningen/problemet man vill ta sig an.

Fem varför

Case clinics

Starta ett gemensamt innovationsprojekt med att gemensamt svara på ett antal strategiska frågor.

11 frågor att ta med på startmötet

En lista med viktiga saker att tänka på när man ska initiera ett innovationsprojekt.

En metod för att ta fram en gemensam utvecklingsplan

Backcasting

Upptäck teamets styrkor och förmågor med hjälp av verktyget ”blomman”.

Lär känna varandra i teamet

Intresseanalys

Vad en idé är och vad som krävs för att vara kreativ?

Introduktion Kreativitet och idéer

Idégenerering

Några kreativa metoder för att samla in idéer inom ett område.

Idévärdering

​Dessa verktyg är bra för att vidareutveckla och utvärdera idéer:

Strategiska stjärnor, frukter och diamanter

Fyrfältare för prioritering av idéer

I alla delar av innovationsarbetet är det av avgörande betydelse att kunna presentera och diskutera arbetet på ett klart och intresseväckande sätt. Följande vektyg ger konkreta tips för att få ut mer av möten och diskussioner.

Presentationsteknik och Elevator Pitch

Verktyget Two-pager hjälper er att snabbt och enkelt kunna ge era intressenter en överblick och visa nyttan med en innovation

Se filmen om verktyget

Two-pager

Ladda ner ett verktyg som hjälper er att ta er idé hela vägen till hållbar innovation.

Design & Action Plan

Starta ett gemensamt innovationsprojekt med att gemensamt svara på ett antal strategiska frågor.

11 frågor att ta med på startmötet

Upptäck teamets styrkor och förmågor med hjälp av verktyget ”blomman”.

Lär känna varandra i teamet

Vill ni arbeta förebyggande, i syfte att förstå och lära av tidigare konflikter? I detta material finner ni även övningar som kan användas då konflikter dyker upp.

Hur hantera konflikter?

Innovationsaspekter

För att nå hela vägen till innovation – en implementerad och tillgänglig lösning som används och skapar nytta och värde – finns det nio viktiga aspekter vi behöver ta hänsyn till och arbeta med parallellt. I detta material ges en översikt av dessa aspekter samt ett antal frågor som kan hjälpa er i arbetet. Verktyget är en förenkling och samtidigt en vidareutveckling av KTH Innovation Readiness Index™.

Innovationsaspekterna- Kortversion

KTH Innovation Readiness Level™ är ett verktyg som där du kan löpande mäta status och framdrift i ert innovationsarbete utifrån sex olika aspekter.

KTH Innovation Readiness Level™

Vem är kunden? Hur ser dennes problem/utmaningar ut? Vilken lösningen kan bäst tillgodose kundens behov? Och hur involverar man kunden i innovationsprocessen?

Involvera kunden i utvecklingsarbetet

Vilka behövs för att nå vårt mål om innovation?

Intressentanalys

Hitta rätt partners

Det behövs inte bara många kompetenser för att leda i  komplexa sammanhang. Det behövs också fem viktiga förmågor. Finns dessa förmågor representerade i ditt team? Och vem är starkast på vad?

Att bygga ett framgångsrikt team

Upptäck teamets styrkor och förmågor med hjälp av verktyget ”blomman”.

Lär känna varandra i teamet

En affärsmodell är receptet för hur intäkter kommer in, hur varor och tjänster produceras samt hur kunden/användaren slutligen får tillgång till och upplever värdet av varan eller tjänsten. Affärsmodellen styr vem som ansvarar för vad. Den valda affärsmodellen påverkar alla processer i företaget och blir särskilt viktig när det är flera parter involverade i utvecklingsarbetet och att så småningom leverera lösningen.

Introduktion & Business Model Canvas

Hållbara affärsmodeller – Introduktion och verktyg

Gör en självskattning för att identifiera aspekter av hållbarhet som är relevanta för ert projekt eller sammanhang

Hållbarhetshjälpen

Hur långt har ni kommit i ert hållbarhetsutveckling?

KTH Innovations självskattning

Social hållbarhet

En introduktion till social hållbarhet

Social hållbarhet i projekten

Patent? Design? Varumärke? Upphovsrätt? Vad är det egentligen och vilka möjligheter finns det kopplat till er tänkta innovation? Hos Patent och registreringsverket (PRV) kan ni lära er mer. Här hittar ni deras digitala PRV-skola som tar 2-3 timmar i självstudier. Det finns också ett snabbtest där ni kan se om er verksamma har dolda tillgångar här. Önskar ni ytterligare stöd kring dessa frågor? Kontakta PRV.

Var finns det möjlighet att hitta mer finansiering för en innovation?

Att hitta finansiering för innovationsarbete

Finns det regelverk som kan komma att påverka implementeringen av er innovation? Ha koll på regelverket för att inte drabbas av onödiga problem eller förseningar i ert innovationsprojekt.

Att ha koll på regelverk

Innefattar er innovation utveckling av helt ny teknik?

Stöd för teknikutveckling