Finansiering av innovationsprojekt och insatser för hållbar transportinfrastruktur.

InfraSweden erbjuder olika former av finansiering av innovativa projekt och andra insatser som kan bidra till utvecklingen av en mer hållbar transportinfrastruktur. Här kan du läsa mer om olika finansieringsalternativ.

Olika vägar till finansiering

Årlig projektutlysning

InfraSweden har årliga öppna utlysningar där du har möjlighet att söka finansiering av projekt inom transportinfrastruktur. De öppna utlysningarna har olika fokusområden från år till år.

Enskilda projekt

InfraSweden finansierar enskilda projekt som ligger utanför ramen för våra öppna utlysningar, men som ändå främjar innovation inom området transportinfrastruktur.

Internationaliseringsbidrag

InfraSweden erbjuder bidrag för organisationers internationella aktiviteter inom hållbar transportinfrastruktur. 

Innovationstävlingar

InfraSweden anordnar innovationstävlingar som ger vinnaren möjlighet till finansiering för att förverkliga sitt innovationsprojekt. 

Så funkar det

Här kan du läsa mer om vanliga frågor kring utlysningar, projektstöd och finansiering.