Utlysning om innovation för minskad elanvändning

Vinnova och Energimyndigheten vill accelerera nyttjande av lösningar som minskar elanvändning och flyttar den till rätt tider på dygnet. En gemensam insats ska leda till innovationer eller beteendeförändringar som kan spridas omgående och snabbt ge bred och långsiktig effekt i samhället. Satsningen kompletterar Energimyndighetens kampanj Varje kilowattimme (kWh) räknas genom att snabbt få fram innovationer och projekt med varaktig påverkan på elanvändningen.

Utlysningen Innovationer för en minskad elanvändning uppgår till 10 miljoner och förväntas ge stöd till ca 20 projekt om 500 000 kr. Den vänder sig till företag och organisationer som kan skapa innovationer eller beteendeförändringar som gör att individer och samhälle minskar och justerar elanvändningen. Utlysningen stänger den 8 november.