Utlysning 2: Ökad cirkularitet för transportinfrastrukturen

Stänger 17 september 2024.
InfraSwedens senaste utlysning om cirkulära lösningar inom området transportinfrastruktur hade många sökande och ledde till att nio innovationsprojekt beviljades. Det stora intresset gör att vi tillsammans med Vinnova valt att göra en extra utlysning inom samma område. Med en budget på ca. 10 miljoner kr vill vi finansiera ytterligare innovationsprojekt som bidrar till lösningar för att på ett hållbart sätt skapa en mer cirkulär transportinfrastruktur.