Effektivisering av processer och materialflöden i infrastrukturprojekt en testbädd inom projektet

Elektrifiering, förarlösa fordon och digitalisering gör att anläggningsbranschen går in i en omvälvande period. Viktiga teknikskiften innebär stora risker och möjligheter.

Arbetet med Västlänken kommer generera stora mängder transporter. Beställande myndigheter önskar i möjligaste mån minska de negativa konsekvenserna i form av utsläpp, buller och transportutrymme.

Projektet ska hitta lösningar på ovanstående utmaningar.

Resultatet blir en kartläggning av det specifika fallet vad gäller transportflöden och processer för att identifiera områden där ny teknik kan komma till användning. Projektet skall även studera och ge rekommendationer vad gäller konkreta teknikval och lösningar. Slutligen skall de affärsmässiga aspekterna studeras.

Grävmaskin och lastbil på en stor grusyta i ett grönt landskap

Kort om projektet

Tidplan:

2016/12/01 - 2019/03/31

Projektansvarig:

Volvo Construction Equipment AB

Projektledare:

Andreas Hjertström
andreas.hjertstrom@volvo.com

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Identification of workstations in earthwork operations from vehicle GPS data

Efficient Load Out: the digital solution which is revolutionizing mass excavation projects