LifeExt-2-Implementation

Mål, syfte och förväntad nytta

Många broar har nått sin tekniska livslängd och kostsam uppdatering behövs. Det finns högeffektiva metoder som kan användas för att förnya utmattningslivet för broarna genom att lokalt reparera de mest utmattningsskadade detaljerna. Detta visades i projektet ”LifeExt”. Men en del återstår att lösa för att kunna tillämpa metoderna på äldre broar.

Syftet med projektet LifeExt -2- implementation är att undanröja de sista hindren för att kunna implementera i det tidigare LifeExt projektet utvecklade livslängdshöjande metoder på stålbroar och nå stora kostnads- och miljöbesparingar.

Målen är:

  • Att utveckla metoder för kvalitetssäkring av livslängdshöjande metoder; HFMI & TIG:
  • olika metoder ska studeras, ny digitaliserad scanning i kombination med material- och elektrotekniska metoder.
  • Att ta fram behandlingsstrategier och procedurer för behandling med HFMI & TIG på bro.
  • Att inkorporera statistiska bedömningar för att förbättra bedömningstekniker före behandling, samt mät- och behandlingstekniker.
  • Att statusbedöma, planera, behandla och kvalitetssäkra en bro med LifeExt-metoderna.
  • Att testa vidareutvecklad UT-TOFD (sprickdetektering och karaktärisering) i fält på bro.
  • Att ta fram underlag för och arbeta med uppdatering av TRVs regelverk (inkludera metoder för livslängdsförlängning och kvalitetssäkring av dessa i regelverken).
  • Att ta fram Guidelines för kvalitetssäkring och utbildning på metoderna och kunskapssprida.

Effekter som projektet ger är stora kostnads- och miljöbesparingar genom att stålbroarna får längre liv och även kan lastkapacitethöjas med dessa metoder, man behöver inte heller bygga nytt lika ofta, vilket minskar CO2 utsläpp, material och byggkostnader. Trafikantkostnader (stillestånd och trafikstörningar) kommer att kunna minskas med längre liv (färre underhållstillfällen) och metoderna är skalbara, de kan tillämpas generellt på de flesta stålkonstruktioner som är utsatta för utmattningslast. Tankesättet att man kan förlänga utmattningsliv genom lokal behandling av kritiska positioner kommer att kunna ge stora effektiviseringar i både minskat underhållsbehov och kortare behandlingstid och vid nytillverkning (genom att designa in lokal kapacitetsökning via applicering av LifeExt-metoder kan mer optimerade konstruktioner skapas).

ArbetspaketLeveranser
AP nr 1: Förutsättningar, krav och val av broL1: Kravlista, förutsättningar fastställda och dokumenterade, Bro vald
AP nr 2: Planering LE-metoder, utmattning & LE-behandlingL2: Provkroppar för kvalitetssäkring & ev. kompletterande utmattning klara.
L3: Planering LE-behandlingar klara
L6: Bron behandlad med valda LE-metode
AP nr 3: Broundersökningar, OFP & KvalitetssäkringL4: Kvalitetssäkring för TIG-behandling klar
L5: Kvalitetssäkring för HFMI-behandling klar
L7: OFP inkl. TOFD & kvalitetssäkring för brobehandling klara
AP nr 4: Modellering & Prediktering, LE-analyserL8: Resultatanalys brobehandlingar klar, Predikteringsverktyg klara
AP nr 5: Projektledning, Guidelines & KunskapsspridningL9: Guidelines & Kunskapsspridning samt slutrapport klara

Projektet är en vidareutveckling av följande projekt

Lång bro över havet

Kort om projektet

Tidplan:

2021/05/31 - 2024/05/30

Projektansvarig:

Swerim AB

Projektledare:

Alexander Lundstjälk
alexander.lundstjalk@swerim.se

Partners:

Projektledare - Joakim Hedegård
Joakim.hedegard@swerim.se

Swerim

Trafikverket

Chalmers

KTH

Dekra Industrial

HiFit Scandinavia

Winteria

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Presentation från resultatkonferensen 2022