LifeExt – Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar

Projektet ska utveckla livslängdshöjande tekniker för befintliga stålbroar, på ett klimatneutralt sätt för vår åldrade infrastruktur. Detta görs med nya tekniker för mätning, beräkning & behandling. Svetsförbanden är akilleshälen i utmattningsbelastade konstruktioner. Men med nya, lokalt applicerade, efterbehandlingsmetoder kan defekter åtgärdas. Detta nås genom framtagande av en verktygslåda & rekommendationer. Mål: Att utveckla livslängdshöjande teknik för befintliga stålbroar Att ta fram arbetssätt och tekniker för mätning & beräkning Att skapa en verktygslåda

Nya arbetssätt, tekniker och rekommendationer för behandling leder till att ett antal av de befintliga stålbroarna kan ges väsentligt ökat liv vilket resulterar i både minskad miljöpåverkan (mindre materialuttag och energiförbrukning) och kostnadsbesparingar. Teknikerna kan appliceras med bron i drift och trafikstörningar kan därmed undvikas. De svenska företagen inom infrastruktur får med dessa tekniker en ökad konkurrenskraft exportchanserna är stora. Samhällsekonomiskt blir vinsten också stor, med resurseffektivitet och pengar över till andra insatser.

Vidareutveckling sker genom följande projekt

Bro går mot en stad

Kort om projektet

Tidplan:

2017/06/08 - 2019/12/31

Projektansvarig:

Swerim AB

Projektledare:

Joakim Hedegård
joakim.hedegard@swerea.se

Partners:

Swerim

KTH

Chalmers

Trafikverket

Dekra

Kiwa-Inspecta

COWI

WSP

Ecovativesolutions

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

LIFEEXT – Livslängdsförlängning av befintliga stålbroar1

LIFEEXT – Livslängdsförlängning av befintliga stålbroar2