Byggautomation – Armering

Produktivitetsutvecklingen, graden av industriellt byggande och digitalisering är fortfarande låg inom byggsektorn. Betongarbeten kräver armering och arbetet är både resurs-och tidskrävande, utgör en dålig arbetsmiljö och har en avsevärd påverkan på tidplanen i de flesta byggprojekt.

Ett sätt att förbättra ovanstående situation är att införa automation med industrirobotar i byggsektorn. Skanska benämner detta nya arbetssätt ”Byggautomation” och har arbetat med automatiserad tillverkning av armeringsenheter(korgar, nät, etc.) under en längre tid, tillsammans med ABB och Mälardalens Högskola, genom dess centrumbildning Robotdalen. Syftet med projektet är att förbättra byggsektorns produktivitet och arbetsmiljö inom en tidskritisk aktivitet i byggprocessen. Den övergripande målsättningen med projektet är att i en demonstrator, i skala 1:2,tillverka olika armeringsenheter med industrirobotar som styrs automatiskt med en 3D BIM modell.

Projektet förväntas i första hand generera resultat och effekterbeträffandeökad produktivitet, förbättrad arbetsmiljö och minskad klimatpåverkan. Andra förväntade positiva effekter från projektet: mindre behov av svårrekryterad arbetskraft, bättre och jämnare kvalitet, mindre slöseri och spill, ökad konkurrenskraft, ett industrialiserat arbetssätt baserat på digitalisering samt en ökad attraktionskraft för byggbranschen i dagsläget. Innovationshöjden är mycket hög utifrån ett byggperspektiv men också utifrån ett industriellt och akademiskt perspektiv. TRL-nivån förväntas gå från 4-5 vid uppstart till 6 vid projektslut. Behovet inom byggsektorn är stort beträffande förbättring av produktivitet, arbetsmiljö och klimatpåverkan.

Affärspotentialen är mycket god pga. den stora mängd armering som installeras årligen (ca. 100000 ton per år i Sverige, med en besparingspotential på ca. 6000 kr per ton, exkl. möjlig tidsbesparing). Projektparter är Skanska, ABB och Husqvarna. Det huvudsakliga arbetet kommer att utföras av Skanska med Robotdalen AB som konsult för tre av arbetspaketen. Projektet pågår under tre år med start i augusti 2020. Projektet är indelat i fyra arbetspaket, (1) Demonstrator som återuppbyggs i skala 1:2, (2) 3D BIM-modell som underlag till parametrisering och schemaläggning av enskilda armeringsjärn, (3) Automatisk banplanering och kollisionskontroll, dvs robotrörelser baserat på 3D BIM-modellen och (4) Demonstration och verifiering av konceptet.

Byggautomation armering

Kort om projektet

Tidplan:

2020/08/01 - 2022/07/31

Projektansvarig:

Skanska Sverige AB

Projektledare:

Lars Pettersson

Partners:

Skanska

Husqvarna

ABB

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Presentation från resultatkonferensen 2022

AUTCON Published paper November 2021