Är Nye Veier något för Sverige?

Den svenska transportinfrastrukturen står inför ett paradigmskifte men har redan i utgångsläget en utmanande situation med att hantera nya infrastrukturprojekt, eftersatt underhåll och klimatmål. Sektorns oförmåga att hantera dessa utmaningar är en risk, och ett misslyckande blir betydande för både Sveriges medborgare och det svenska näringslivets konkurrenskraft. Norge har etablerat organisationen Nye Veier, parallellt med Statens vegvesen. Nye Veier bemannades ny personal med erfarenhet från flera industrigrenar, de gavs större handlingsutrymme att utmana etablerade arbetsmetoder och därigenom möjligheter att stärka produktiviteten och innovationsförmågan i vägbyggande. Syftet med föreliggande projekt är att studera bakgrunden, genomförandet samt effekterna av Nye Veier, för att utvärdera om det är något för Sverige?

Vidareutveckling sker i följande projekt

Väg längs med fjord

Kort om projektet

Tidplan:

2021/10/01 - 2022/04/30

Projektansvarig:

Nyström Forskning & Utredning AB, Nyfou

Projektledare:

Johan Nyström, Nyfou/InfraSweden2030 Gunnar Johansson, Currant/InfraSweden2030

Partners:

Trafikverket

Byggföretagen

Svenskt Näringsliv

WSP

Maskinentreprenörerna

Svensk Betong

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Projektrapport