Samhällsekonomiska besparingar genom riskanalys för fartygskollisioner med transportinfrastruktur

När det ska byggas broar behövs det göras en ordentlig bedömning av riskerna att fartyg ska krocka med den planerade bron, så att bron kan göras i rätt storlek för att minska risken att den rasar.

Dagens metoder för riskanalys vid kollision mellan fartyg och maritim infrastruktur är gamla och bygger på inexakt data på en väldigt generell nivå. Genom AIS-data (kring fartygstyp, hastighet, riktning etc.), vilket sparat blir ”big-data”, kan fartygsrörelser kring en bro studeras och framtida fartygsrörelser kring planerade broar kartläggas med Monte Carlo-simuleringar.

Resultatet i detta forskningsprojekt är en ny standardiserad metod där Big Data används för att få situationsanpassade och mer relevanta underlagsdata i planeringsprocesserna för maritim infrastruktur. Resultatet blir billigare och säkrare broar.

En bro som inte är klar och ett fartyg under

Kort om projektet

Tidplan:

2016/04/01 - 2019/12/01

Projektansvarig:

SSPA Sweden AB

Projektledare:

Martin Svanberg
Martin.Svanberg@sspa.se

Partners:

SSPA Sweden AB

Trafikverket

Statens Vegvesen

Chalmers

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Samhällsekonomiska besparingar genom riskanalys för fartygskollisioner

Riskanalys för fartygskollisioner

A Revisit of the Definition of the Ship Domain based on AIS Analysis