Forskningsfront transportinfrastruktur – Fördjupningsstudie om InfraSweden2030:s fokusområden

Syftet med projektet är att förbättra utvecklingsramarna och underlätta arbetet inom fokusgrupperna för InfraSweden2030 genom en fördjupningsstudie av programmets fokusområden. Målet med projektet är att för varje fokusområde ta fram en tydligare beskrivning av ämnesområdet, de senaste FoI-fronterna och viktigaste delområden som också ska beskrivas var för sig.

Microskåp

Kort om projektet

Tidplan:

2017/08/01 - 2018/02/28

Projektansvarig:

KTH

Projektledare:

Johan Silfwerbrand
johan.silfwerbrand@byv.kth.se

Partners:

CBI Betonginstitutet AB

NCC

Peab

Skanska

Sveriges Byggindustrier

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Rapport - Forskningsfront transportinfrastruktur