Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion hos befintlig och framtida infrastruktur

Projektets mål är att skapa en bättre hantering av risker med klimatförändringar för vår infrastruktur och kommer att fokusera på brokonstruktioner som integrerade länkar i transportsystemet. Det ska tillhandahålla ett rationellt beslutsstöd för utformning och drift av våra broar med tanke på klimatförändringen. Detta beslutsstöd kan bli en viktig resurs för både myndigheter och konsulter i Sverige och utomlands och kan bidra till att förbättra både projektering och utvärdering av befintliga och framtida konstruktioner och som guide för nya innovationer och lösningar.

Förväntade resultat från projektet inkluderar; identifiering av klimatrelaterade risker för befintliga och framtida broar; en metod för att bedöma hur kritiska dessa risker är med hänsyn till nuvarande dimensionerings- och underhållsmetoder; en metod för prioritering av broar som är utsatta för klimatförändringar; utveckling av anpassningsstrategier mot bakgrund av befintliga dimensionerings- och underhållsmetoder (fokuserat på utvalda kritiska risker); samt implementering i ett eller flera praktiska fall t.ex. för en befintlig bro eller utformning av en ny bro.

Bro över dalgång med vattendrag