Rullande Busskur

Projektidén avser en genomförbarhetsstudie. Studien ska undersöka möjligheter och skapa ett partnernätverk för att kunna genomföra ett försök med självkörande småbussar på landsbygden i Skellefteå kommun. Då projektet är förberedande för en större ansökan ligger fokus på state-of-the-art, skapa nätverk och projektplan samt att utse ett eller ett mindre antal lämpliga geografiska områden.

Tester med självkörande småbussar genomförs visserligen både i Sverige och utomlands, det alla dessa försök har gemensamt är att de genomförs i urbana miljöer. Projektets idé är att flytta denna teknik under utveckling till landsbygden.

Potentialen projektledningen ser är at man på sikt kan erbjuda betydligt bättre kollektiva kommunikationsmöjligheter. Inte minst skolskjuts- och serviceresor är av betydelse då förutom nya värden som fler resp. flexiblare förbindelser kan erbjudas även värden som att fordonet kan användas som upplyst och uppvärmd busskur vid anslutningsresor till de starkare stråken (trygghets- och säkerhetsförbättring, stärker starkare stråks underlag, kan bidra till minskat infrastrukturbehov vad gäller hållplatser). Projektet har därför döpts till ”rullande busskur”. Namnet fokuserar på positiva egenskaper som öppnar nya möjligheter snarare än den osäkerheten som självkörande fordon förmedlar.

Landsväg med en liten buss går förbi hus i skogen

Kort om projektet

Tidplan:

2018/05/02 - 2018/10/30

Projektansvarig:

Ramboll Sverige AB

Projektledare:

Lars Brummer
lars.brummer@ramboll.se

Partners:

Ramboll

Skellefteå buss

Skellefteå kommun

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Rapport - Rullande Busskur -autonom buss en chans för landsbygden