Mätmetoder för ökad produktivitet

Projektet syftar till att med enkla medel hitta konkreta möjligheter till förbättring som utan längre ledtider och ansträngning ska kunna implementeras i produktion. Vi vill identifiera ”lågt hängande frukt” och komma med lösningar för att förbättra och effektivisera hur vi arbetar med frågor som berör geodetisk mätning i projekten.

  • Uppdatera och anpassa nuvarande regelverk för att bättre beskriva hur man får använda drönare; för vilka syften och tillämpningar det är godkänt och för vilka åtgärder det inte är lämpligt eller ens accepterat att använda drönare.
  • Skapa arbetssätt som ger rätt förutsättningar för genomförande av projekt.
  • Förenkla hantering av toleranskrav.
  • Definiera rimliga anläggningstoleranser.
  • Ta fram rekommendationer för att minimera orimliga krav som försvårar arbetet med stomnät, utsättning och inmätning.
Info om Mätmetoder för ökad produktivitet

Kort om projektet

Tidplan:

2021/09/06 - 2023/03/31

Projektansvarig:

Trafikverket VO Investering

Projektledare:

Anna Neidenström

Partners:

Trafikverket

Sweco

Tyrens

Afry

NCC

Peab

WSP

Veidekke

Skymap Innovations

RISE

Edholm Weidinger Consult

SCIOR Geomanagement

TF Mätkonsult

Outflight

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Slutrapport - Mätmetoder för ökad produktivitet

Allmän presentation - Mätmetoder

Guide för upprättande av metodbeskrivning

Bilaga 1 – Mall för metodbeskrivning

UAS - Guide för upprättande av genomförandebeskrivning

UAS - Bilaga 1 – Mall för genomförandebeskrivning

Presentation från InfraSwedens resultatkonferensen 2022