Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsinfrastruktur baserat på sakernas internet-lösningar

Syftet med projektet är att utveckla och fälttesta IoT-lösningar för tillståndsbedömning och underhåll av järnvägsinfrastruktur. Målet med projektet är att vid projektavslut fastställa prototyps funktioner och användbarhet i järnvägsväxlar och/eller järnvägsspår.

Öppen hård-och mjukvara ska nyttjas inom projektet, vilket innebär snabbare, billigare och skräddarsydd design, och även att myndigheter och företag kan upphandla skräddarsydda produkter från ett stort antal leverantörer till en låg produktkostnad. Öppen hård-och mjukvara gynnar även öppen innovation. Förväntat resultat är utvärdering av nytta och möjliggörande av en uppkopplad infrastruktur genom billiga mätsystem.

Fälttester avser växelkors, växeltungor, punktfel i spårläge och luftburet ljud/gnissel i kurvor. Fokus ligger på IoT-lösningars användbarhet, driftsäkerhet och kostnad/nytta för tillståndsövervakning av system i järnvägar.

Järnväg testas (fältprov)

Kort om projektet

Tidplan:

2016/10/01 - 2018/10/31

Projektansvarig:

Luleå Tekniska Universitet

Projektledare:

Christer Stenström
christer.stenstrom@ltu.se

Partners:

Luleå Tekniska Universitet (LTU)

Järnvägstekniskt centrum (JVTC)

Trafikverket

Infranord

Sweco Rail

Vossloh

Damill

eMaintenance365

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Tillståndsbaserat underhåll av järnvägar baserat på sakernas internet-lösning1

Tillståndsbaserat underhåll av järnvägar baserat på sakernas internet-lösning2

Forskningsrapport - Tillståndsövervakning baserat på billiga sensorer och öppen elektronik

Examensarbete - Tillståndsövervakning av järnvägsinfrastruktur