Resultatkonferens 2024: Hållbar transportinfrastruktur – nyckeln till ett hållbart samhälle


Hur vi utformar och underhåller våra transportsystem är avgörande för att främja hållbar mobilitet och uppnå våra klimatmål. Konferensen fokuserar på detta genom temaområden ”klimatomställning – från vision till handling” och ”datadrivet underhåll”.

I nästan ett decennium har InfraSweden finansierat och stöttat cirka 180 projekt, varav flera redan nått marknaden och många andra visar lovande potential.

Under konferensen kommer vi att lyfta fram framgångsrika exempel inom dessa områden och diskutera vad som krävs för att innovationer inom transportinfrastruktur ska implementeras och bidra till ett mer hållbart samhälle. Under dagen ges också möjligheter att knyta kontakter för att underlätta implementering av intressanta projektresultat.

Prel. agenda

9-10 Drop-in, frukost och posterpresentationer
10-12 Tema 1: Klimatomställning – från vision till verkstad
12-13 Lunch
13-15 Tema 2: Datadrivet underhåll
15-16 Workshop och summering

Detaljerad agenda kommer snart.


Om eventet

Datum:

2024/10/23

Tid:

09:30 - 16:00

Plats:

Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1

Kontaktperson:

Fredrick Lekarp
programkontoret@infrasweden.nu

Organisatörer

InfraSweden

Anmälan