Biobaserad asfalt för hållbar infrastruktur

Syftet med detta projekt är att minska klimatpåverkan från asfaltproduktion genom att använda bindemedel med biogent material i asfaltbeläggningar. Detta projekt utvärderar den långsiktiga prestandan hos dessa asfaltbeläggningskonstruktioner genom fullskaliga accelererade provningar samt fältförsök.

De förväntade resultaten av detta projekt kan hjälpa Trafikverket samt bitumen- och byggbranschen att förstå bindemedel med biogent material och dess effekter för de långsiktiga beläggningsförhållandena. Detta kan underlätta ett bredare genomförande och vidareutveckling av biobindemedel inom asfaltindustrin.

Projektet har tre arbetspaket. Det första arbetspaketet fokuserar huvudsakligen på laboratoriekarakterisering av bioasfaltmaterialen. I det andra arbetspacket kommer fullskaliga utvärderingar av instrumenterade teststrukturer att genomföras med hjälp av accelererade provningar. Dessutom kommer en provväg på en utvald högtrafikerad väg också att byggas och följas upp med hjälp av installerade sensorer i vägen samt oförstörande testmetoder. Vidare kommer en livscykelberäkning på de olika konstruktionerna att genomföras i det tredje arbetspaketet.

Väg genom grönt landskap

Kort om projektet

Tidplan:

2022/04/01 - 2025/03/31

Projektansvarig:

Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI

Projektledare:

Abubeker Ahmed

Partners:

Skanska

Nyans

KTH

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Presentation från resultatkonferensen 2022

Klimatsmart cykelbana granskas av VTI-forskare