Våra projekt

Projekt i InfraSweden drivs genom samverkan mellan företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer i infrastrukturbranschen. Sedan programmets start 2016 har drygt 160 projekt finansierats med sammanlagt över 300 projektpartners.

  • Ämne

  • Fokusområde

  • Ämne

  • Fokusområde