Innovationer för morgondagens transportinfrastruktur

Tillsammans med akademi, företag, myndigheter, kommuner och andra centrala aktörer arbetar vi mot att förverkliga vår vision: ”En hållbar transportinfrastruktur som stödjer omställningen till Agenda 2030 och når klimatneutralitet 2045.”

Nyheter

Transportinfrastruktur och hållbar mobilitet

Den 21 mars arrangerade vi ett digitalt öppet hus med fokus på hur innovationer inom transportinfrastruktur kan bidra till hållbar mobilitet. Under dagen presenterade flera experter framgångsrik tillämpning av innovationer som bidrar till hållbar mobilitet....

Utlysningen Ökad cirkularitet för transportinfrastrukturen avgjord

Totalt har nio projekt som bidrar till lösningar för att på ett hållbart sätt skapa en mer cirkulär transportinfrastruktur beviljats finansiering. Vi välkomnar samtliga projekt som tillsammans får dela på 20,6 miljoner kr! Läs mer om...

Sök internationaliseringsbidrag

Möjlighet för svenska organisationer att söka planeringsbidrag inför internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa. Syftet är att stödja stödja svenska aktörers internationella aktiviteter inom området hållbar transportinfrastruktur. Arbetet med den internationella ansökan ska beskrivas...

Kalender

Kommande event

Inblick

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Genom att etablera ”Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor” har InfraSweden skapat en dynamisk och inkluderande plattform där hela ekosystemets aktörer samlas för att diskutera både utmaningar och lösningar. Ett exempel är när det inom nätverket bildades en beställargrupp för att göra marknadsanalyser för betongplattor och bioasfalt. Detta bidrog till att Sundbybergs stad valde att testa biobaserad asfalt som tagits fram i InfraSweden-projektet ”Biobaserad asfalt för hållbar infrastruktur”.

Innovationspartnerskap – Uppkopplade vägytemätningar

Genom projektet ”Innovationspartnerskap – Uppkopplade vägytemätningar” har InfraSweden stöttat Trafikverket i en innovationsupphandling om uppkopplade vägytemätningar. InfraSweden har innovationscoachat upphandlade leverantörer Nira Dynamics, Univrses och Mercedes-Benz med syfte att implementering av innovativa lösningar i praktiken. Uppkopplade vägytemätningar ger Trafikverket helt nya möjligheter vad gäller hur vägunderhåll ska prioriteras.

Infra 4.0 – Branschgemensam digital omställning

Genom projektet ”Infra 4.0 – Branschgemensam digital omställning” tog InfraSweden och en rad andra branschaktörer fram en färdplan med sju nycklar, som öppnar upp för ett effektivt transportsystem genom att främja samverkan, minska fragmenteringen och öka aktörers förmåga att utveckla och implementera innovation inom sektorn. Projektet har etablerat en plattform där utvecklingsarbete sker.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kommande seminarier och event om framtidens transportinfrastruktur. Du får även ta del av nyheter och insikter kring pågående och avslutade projekt.


Tillstånd att spara e-postadress

Söker du finansiering för ditt projekt inom transportinfrastruktur?

Vi erbjuder olika former av finansiering av innovativa projekt som kan bidra till utvecklingen av en mer hållbar transportinfrastruktur.

Projekt

Medlemskap i InfraSweden

Som medlem i InfraSweden får du möjlighet att påverka utvecklingen inom i infrastrukturområdet. Alla organisationer som vill bidra till programmet kan bli medlemmar utan kostnad.

Kontakt

Camilla Byström porträtt

Camilla Byström

Programchef

+46 73 765 21 38

col@kth.se

Johanna Bernhardtz porträtt

Johanna Bernhardtz

Kommunikatör

+46 8 790 94 92

jobernh@kth.se

Fredrick Lekarp

Vice programchef

+46 70 191 46 71

lekarp@kth.se

Franziska Sperling porträtt

Franziska Sperling

Administratör

+ 46 8 790 86 56

fspe@kth.se