FOI-dagen: Innovationer för ett mer effektivt och hållbart infrastrukturunderhåll

Delar av Sveriges transportinfrastruktur är föråldrad. Det finns behov av upprustning för att klara dagens resor och transporter utan att orsaka försämring av res- och transportkvaliteten. En upprustning och modernisering av väg- och järnvägsnätet gör det möjligt att dra nytta av intelligenta tekniska lösningar, effektivare arbetssätt och hållbara material.

Tillsammans med Trafikverkets FOI-portfölj Vidmakthålla bjuder vi in till en innovationsdag om innovationer för ett effektivare och hållbart infrastrukturunderhåll.

Vi vänder oss till dig som är aktör inom drift- och underhållsområdet. Du kan arbeta på myndighet, akademi eller i näringslivet. Tillsammans ska vi bidra till en samlad bild över de utmaningar vi kan överblicka idag och de utmaningar vi behöver förutspå inför morgondagen. Det krävs utveckling av såväl teknik, regelverk, affärsmodeller som kompetens för att möta dagens och morgondagens underhåll som ger goda effekter för näringsliv och medborgare. Vi ser över och diskuterar möjliga vägar framåt för effektivt och hållbart underhåll av transportinfrastrukturen.

Program

Klara Klarabergsviadukten 90, Stockholm, Sweden

09.30  Registrering och mingel​

10.00  Inledning Trafikverket & InfraSweden​

10.10  Hållbart underhåll av transportinfrastruktur – behov och förutsättningar

10.25  Effektivisering av vägunderhåll – utmaningar och möjligheter

11.00  Effektivisering av järnvägsunderhåll – utmaningar och möjligheter

11.30 Lunch med möjlighet till mingel/presentationer​

12.30  Miniworkshopar kring möjligheter/utvecklingsområden​

– Effektivisering av järnvägsunderhåll​

– Effektivisering av vägunderhåll

13.45  Presentation​

14.30  Insikter från InfraSweden​

14.30  Summering och nästa steg​

15.00  Tack för idag

Om eventet

Datum:

2024/05/29

Tid:

10:00 - 15:00

Plats:

Stockholm, Klara, Klarabergsviadukten 90

Kontaktperson:

Stefan Kratz (Trafikverket); Camilla Byström (InfraSweden)
stefan.kratz@trafikverket.se; camilla.bystrom@abe.kth.se

Organisatörer

Trafikverket och InfraSweden

Anmälan