UHPC som underhåll och reparationsmaterial för ökad hållbarhet av transportinfrastrukturen

Projektet föreslår användning av ultrahögpresterande betong (UHPC) för underhåll, reparation och förstärkning av skadade betongkonstruktioner som en långsiktigt och hållbart alternativ till konventionella reparationsmaterialer. Projektet skall undersöka möjligheten att använda UHPC för att gjuta mantlar runt skadade element genom att använda vanliga formar och konventionella produktionsmetoder.

Syftet är att ingen ytterligare förstärkning installeras genom att utnyttja den mycket höga draghållfastheten hos fiberförstärkt UHPC. Tekniken kommer ge entreprenörer möjligheten att reparera allvarligt försämrade betongelement med enkla och beprövade betongproduktionsmetoder. Lösningen är både kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar

Bro underifrån

Kort om projektet

Tidplan:

2016/10/01 - 2019/09/30

Projektansvarig:

RISE CBI

Projektledare:

Louise Andersson
louise.andersson@ri.se

Partners:

Luleå tekniska universitet

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Bakgrund

UHPC - as maintenance and repair material for enhanced durability of transport infrastructures