Smart cement för nya övervakningssystem

Huvudsyftet med projektet är att utveckla ett nytt system för betongkonstruktioner som kommer att vara tillförlitlig, extremt robust, enkel att installera och varaktig övervakning. Följande projektmål har identifierats: optimering av syntesprocessen hos smart cement, fastställande av effekterna av dess syntesparametrar, fastställande av beroendet mellan olika belastningsfaktorer, och utveckling av system för övervakning av prototyp.

Det viktigaste resultatet i detta projekt är en ny teknik som kommer att förbättra hållbarheten i betongkonstruktioner genom införande av multifunktionalitet som kombinerar bärförmåga med egenkontroll (självkännande) förmåga.

Infografik SmartCem

Kort om projektet

Tidplan:

2017/01/01 - 2019/11/22

Projektansvarig:

Luleå Tekniska Universtitet

Projektledare:

Andrzej Cwirzen
andrzej.cwirzen@ltu.se

Partners:

Luleå Tekniska Universtitet

Chalmers

Vinnova

Trafikverket

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Slutrapport - “SmartCem” research project

Artikel i Nanomaterials 2019, 9, 594

Smart cement for novel monitoring system

Smart cement för nya övervakningssystem