Demonstration av självkörande redskapsbärare för vinterväghållning i Stockholms stad

Syftet är att i kommunal vägdrift (Stockholms stad) demonstrera automation genom att föraren överlämnar kommandot i utvalda situationer.
Målet är att identifiera möjligheter och begränsningar med nuvarande och framtida teknik, samt sätta fokus på vägdriftens centrala position i framtidens jämlika, säkra och klimateffektiva transportsystem.

Nyttan av projektet är ökat fokus på behoven av ett framtida robust system för drift- och underhåll av infrastruktur för gång- och cykeltrafik.

Väg genom stad med mycket snö

Kort om projektet

Tidplan:

2021/09/01 - 2022/11/30

Projektansvarig:

RISE Research Institutes of Sweden

Projektledare:

Viveca Wallqvist

Partners:

Green Landscaping AB

Peab AB

S Holms Maskin AB

Skanska Sverige AB

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Svevia AB

Terranor AB

Stockholms kommun

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Slutrapport

Presentation från resultatkonferensen 2022