Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur

Projektet syftar till att undersöka vilken inverkan på det globala strukturella beteendet det medför att använda fraktioner av återvunnen betongkross i armerade betongkomponenter inom transportinfrastruktur. Inom projektet utförs experimentella försök både på materiell (mikro-, meso-) och strukturell (makro) nivå för att erhålla en fördjupad förståelse för de utvecklade kompositmaterialens mekaniska egenskaper.

Projektet avser att påvisa potentialen för ansvarsfull användning av materialresurser och en innovativ produktförädling jämfört med nuvarande användningen av betongkross som ett ”återvunnit material” genom att använda återvunnen betongkross i bärande betongelement. Resultaten kan också stödja den framtida utvecklingen av relevanta standarder relaterade till återvunnet betongmaterial i bärande betongkonstruktioner.

Infografik Recycled concrete

Kort om projektet

Tidplan:

2010/10/01 - 2019/09/30

Projektansvarig:

RISE

Projektledare:

Natalie Williams Portal
natalie.williamsportal@ri.se

Partners:

RISE

Chalmers

Thomas Concrete Group

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur