Young Infra Academy möter forskarna

Projektet Young INFRA Academy möter forskarna har som syfte att skapa intresse för innovation inom transportinfrastruktur genom att låta gymnasieelever komma i kontakt med näringslivsföreträdare och forskare inom ramen för gymnasiearbetet. I nuvarande projekt ska modellen som togs fram i pilotprojektet användas och vidareutvecklas. Samtidigt adderas kompetens i form av forskare inom fältet.

Syftet är att öka kompetensförsörjningen och målet är att göra modellen redo för bredare användning.

Projektet är en vidareutveckling av följande projekt

Kort om projektet

Tidplan:

2019/01/18 - 2020/07/31

Projektansvarig:

VIS

Projektledare:

Maria Brännström
maria.brannstrom@visvis.se