Vertex vertikala spårväxel – en grund för ett hållbart järnvägstransportsystem

Projektets syfte är att utveckla en ny innovativ växelkonstruktion som kraftigt minskar klimatbelastningen vid drift och underhåll av spårväxel. Tekniken ska bidra till att den nuvarande och framtida tåginfrastrukturen i Sverige och EU tas till en ny nivå av energieffektivitet genom hela dess livslängd. Projektets konstellation främjar strukturella förbättringar inom transportinfrastrukturen (förnyelse av den nuvarande växelteknologin) och leder till en affärsmässig och tillämpbar innovativ produkt.

1500 gamla växlar drar i nuläget 65.000 kWh/år/växel ( totalt 97,5 GWh ); Vertex växel förbrukar 25% av gamla växlars energibehov ( 16250 kWh/vxl/år); Utbyte av 150 växlar per år; Energipris: 0,80 kr/kWh. Dessa växlar är mest aktuella och extremt utsatta för alla kända problem och är i en nyckelposition för att störa stora järnvägsområden. Med en energibesparing av 73,125 MWh år 10 jämfört med 97,500 MWh år 0 bidrar tekniken till en klar minskning av miljö- och klimatpåverkan från drift och underhåll av tåg infrastruktur i Sverige.

Växel vid järnväg

Kort om projektet

Tidplan:

2017/06/08 - 2018/11/30

Projektansvarig:

Vertex Sweden AB

Projektledare:

Bo Johansson
Bo.johansson@vertexsweden.com

Partners:

Vinnova

Energimyndigheten

Infranord AB

RZ-gruppen

Ulricehamns Betong AB

ÅF AB

Chalmers

Railway Mechanics

Kils kommun

Vertex Sweden AB

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Vertex vertikala spårväxel

Vertex vertikala spårväxel – en grund för ett hållbart järnvägstransportsystem