Tillståndsbedömning, prediktion och asset management i spåranläggningar

Projektet skall utveckla en prediktiv tillståndsbaserad underhållsstrategi, för att väsentligt minska antalet rälsbrott i tunnelbanan. Den centrala komponenten i verktyget är de datadrivna tillståndsbedömningar som genomförs i verksamheten och de kontinuerliga uppföljningarna idag. Projektet kommer testa verktyg och metoder i fält, med målet att verifiera och eventuellt justera de algoritmer som finns framtagna.

Genom en kontinuerlig datasamling med information om hur banan trafikeras och vilka drift- och underhållsåtgärder som genomförts kan olika drift- och underhållslösningar utvärderas och utvecklas. Samma information är även viktigt när analyser genomförs utifrån ett livscykelperspektiv och vilka lösningar som är samhällsekonomiska lönsamma. Genom projektet möter Sverige en internationell efterfrågan på attraktiva lösningar inom tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastruktur som kan ge Sverige en ny nisch på exportmarknaden.

Järnvägssystem

Kort om projektet

Tidplan:

2016/11/10 - 2018/12/31

Projektansvarig:

WSP

Projektledare:

Peter Östrand
peter.ostrand@wsp.com

Partners:

WSP

Region Stockholm

Luleå Tekniska Universitet

Kiwa Inspecta

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Tillståndsbedömning, prediktion och asset management i spåranläggningar_1

Tillståndsbedömning, prediktion och asset management i spåranläggningar_2