Tillståndsbedömning av asfalt och betong genom rullande profilerande mätningar av styvhetsmodul och tjocklek

Syftet med detta projekt är att utveckla en kontaktlös källa för generering av seismiska ytvågor i en vägkonstruktion. Den nya källan ska möjliggöra rullande profilerande mätningar av styvhetsmodul och tjocklek på asfalt eller betong genom ytvågsmätningar. Målet är att kunna utföra kontinuerliga mätningar på vägar från ett fordon i normal hastighet.

Det förväntade resultatet innebär ett helt nytt innovativt verktyg för tillståndsbedömning och underhåll av vägar. Tekniken är direkt tillämpbar för att bedöma kvalitén och tillförlitligheten i både nya och befintliga vägkonstruktioner och bidrar därför till en hållbar utveckling inom kvalitet, miljö, säkerhet, och produktivitet i byggbranschen

Närbild bygge

Kort om projektet

Tidplan:

2016/10/01 - 2020/07/13

Projektansvarig:

LTH

Projektledare:

Nils Rydén
nils.ryden@tg.lth.se

Partners:

LTH

Statens väg- och transportforskningsinstitut

Högskolan Väst

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Tillståndsbedömning av asfalt och betong _1

Tillståndsbedömning av asfalt och betong_2