Smart tillståndsbedömning, övervakning och förvaltning av kritiska broar

Broar med kända skador måste idag hållas i drift för att de utgör kritiska delar i en högt ansträngd infrastruktur. Avstängningar av trafiken eller trafikomläggningar bedöms ofta som oacceptabla. Detta projekt är inriktat på just kritiska broar med kända brister och skador med syftet att säkerställa funktionen och säkerheten med ett innovativt smart system för övervakning och tillståndsbedömning.

Projektet väntas bidra med ökad kunskap om hur mätningar kan användas för att förlänga livslängden för befintliga broar. En ökad livslängd och senareläggning av omfattande reparationer eller brobyten möjliggör en hållbar förvaltning med lägre materialförbrukning och ekonomiska besparingar.

Vidareutveckling sker genom följande projekt

En bro

Kort om projektet

Tidplan:

2016/10/03 - 2018/10/02

Projektansvarig:

KTH

Projektledare:

John Leander
john.leander@byv.kth.se

Partners:

KTH

RISE SICS

Uppsala universitet

CNet svenska AB

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Smart tillståndsbedömning, övervakning och förvaltning av kritiska broar_1

Smart tillståndsbedömning, övervakning och förvaltning av kritiska broar_2