REPLAY -Samhällsekonomiska besparingar med alternativa åtgärder vid osäkra personpåkörningar genom film i spår

Kan modern kamerateknik användas för att minska antalet tågstopp och tågförseningar, och återkalla onödiga ambulans- och polisutryckningar när påkörning av vilt kan konstateras genom omedelbar filmgranskning? Med Kalmar län som pilotlän testas sammanlänkning av transportinfrastruktur med informationsstruktur via en molntjänst med ett kamerasystem som filmar framför tågen från samtliga Kalmar Läns Trafiks tåg. Filmning i realtid från samtliga tåg med tillhörande tjänster är helt nytt och finns inte idag. Potential till implementering finns redan, och genom genomförbarhetsstudien stärks möjligheten till kommersiell användning inom snar framtid.

Under projektperioden på 6 månader ska en demonstration göras i full skala i Kalmar län av Trackoptics kamerateknik för användning i framtida tjänster, och lämpliga aktörer för samverkan från bransch och akademi ska befästas. Frågeställningar, underlag och kostnadsberäkningar tas fram inför en ansökan om genomförande och spridning nationellt, med syfte att hitta nya verktyg för järnvägssektorn och samhällsfunktioner genom digitalisering och användning av film från banan, och mål att minska antalet tågstopp och tågförseningar

replay

Kort om projektet

Tidplan:

2018/05/01 - 2018/10/31

Projektansvarig:

Trackoptic Sweden AB

Projektledare:

Tuva Bojstedt
tuva@happi.se

Partners:

Trackoptic Sweden AB

Kalmar Läns Trafik / KLT

NIRAS Sweden AB

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Genomförbarhetsstudie Replay