Innovationstävling – InfraAwards 2021

InfraSweden har det specifika uppdraget att genom olika projekt och aktiviteter skapa innovationer som bidrar till utveckling av transportinfrastrukturområdet. Ett led i detta är att arrangera innovationstävlingar för att stimulera multidisciplinär samverkan och snabba upp processen med att skapa innovativa lösningar.

Denna upplaga av tävlingen efterfrågar innovativa lösningar för en snabbare och resurseffektivare utveckling av Sveriges transportinfrastruktur.

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet genomförde en tredje innovationstävling i serien InfraAwards. Innovationstävlingens syfte att ta fram lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen uppfylldes.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tävlingens utmaning utgick från InfraSweden2030´s senaste utlysning och gav lösningar som främjar klimatneutral infrastruktur och vägde in aspekter som möjlighet till implementering, nytta för transportinfrastruktur, positiv påverkan på miljö & klimat samt marknadspotential. Tävlingsutmaningen utgick från behovsägare som kommuner och exemplifierades vid ansökan för att tydliggöras även för målgrupper utanför gängse nätverk. Vinnaren får vidare stöd av InfraSweden2030 att förädla sin inlämnad idé och konkretisera den i en projektansökan för vidare finansiering.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförde en tredje innovationstävling i serien InfraAwards. Tävlingens utmaningen utgick från InfraSweden2030´s senaste utlysning och gav lösningar som främjar klimatneutral infrastruktur och vägde in aspekter som möjlighet till implementering, nytta för transportinfrastruktur, positiv påverkan på miljö & klimat samt marknadspotential. Tävlingsutmaningen utgick från behovsägare. Tävlingsbidrag lämnades in och finalister samt slutlig vinnare valdes ut av tävlingens jury. Juryn bestod av näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Kort om projektet

Tidplan:

2020/09/01 - 2021/09/30

Projektansvarig:

AFRY Group Sweden

Projektledare:

Beatrice Hällås
beatrice.hallas@afry.com

Partners:

AFRY Group Sweden

KTH

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Tyréns vinner innovationstävlingen InfraAwards