Fördjupad behovsanalys test- och innovationscenter för järnväg, RTIC

Järnvägsklustret har i tidigare studier identifierat låg grad av innovationer i branschen. Förklaringarna ligger bland annat i svårigheter att genomföra tester i verklig miljö samt ovana bland SME´s att arbeta tillsammans med kunder och akademien för att utveckla nya lösningar.

Syftet med projektet är att genom en fördjupad analys av behoven i samverkan med intressenter säkra att genomförande av RTIC är behovsstyrd och hållbar ur ett affärsmässigt perspektiv.

Nyttan för InfraSweden2030 ligger i att ett Railway Test & Innovation Center möjliggör både arenor för samverkan som leder till innovationer i branschen samt att de nya lösningarna snabbare kan nå ut till användarna genom att tester möjliggörs.

Person tar bild på sin telefon som tar bild på gammal järnväg

Kort om projektet

Tidplan:

2016/12/01 - 2017/09/29

Projektansvarig:

Järnvägsklustret

Projektledare:

Peter Östman
peter.ostman@jarnvagsklustret.se

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Test och innovationscenter RTIC