Automatisk detektion av järnvägsbefästningar och spårskador

Målet med projektet är att skapa ett tågbaserat system för automatisk detektion av befästningar och spårskador. Projektet ska testa nya metoder för att mäta och identifiera befästningsanomalier och spårskador, för att utreda systemets förmåga att detektera förändringar i befästningsposition, eller eventuella spårskador på rälen. Projektet ska också utveckla en algoritm för automatisk detektion av olika mönster i signalen relaterade till befästningsanomalier och spårskador. Mätsystemet som används i detta projekt bygger på mätning av magnetfältsförändringar. Ett magnetfält skapas med hjälp av spolar som färdas över rälen. Magnetfältet genererar virvelströmmar i tex. befästningar eller räl, som i sin tur skapar ett returfält. Detta fält mäts med mottagarspolar och analyseras. Mätsystemet kan färdas i hastigheter som motsvarar vanliga persontåg i Sverige vilket gör det lämpligt för montering på tåg i trafik. Fältprov har utförts längs malmbanan i norra delen av Sverige där mätsystemet monterats på en mätvagn. Olika sektioner längs spåret med olika typer av defekter har uppmätts före och efter spårslipning.

Vidareutveckling sker genom följande projekt

Automatisk inspektion av järnvägsbefästningar och spårskador

Kort om projektet

Tidplan:

2018/10/01 - 2018/02/20

Projektansvarig:

Luleå Tekniska Universitet

Projektledare:

Matti Rantatalo
Matti.Rantatalo@ltu.se

Partners:

LTU

Järnvägstekniskt Centrum

InfraNord

Bombardier

Trafikverket

Mer information

Publikationer och bakgrundsmaterial

Project Report on Automatic detection of railway fasteners and track defects

Automatisk detektion av järnvägsbefästningar och spårskador