Bygg kompetens – krislägen och nya regler

Hur skyddar vi oss mot kriser? Och vad kan vi göra här och nu för att förebygga en kris? Var finns det personliga ansvaret och hur ska det fungera systematiskt? Hur hänger kedjan samman, mellan arbetsplatsens kriser och större perspektiv, när hela samhället drabbas? Hur arbetar vi med resiliens? Kan digitalisering stötta oss i våra beslut? Och hur påverkar nya regelsystem våra förutsättningar i krishantering? Välkommen på ett Bygg kompetens som sätter kriser i centrum!

Program kl.11-12

Moderator: Kristina Gabrielii, Smart Built Environment

Den obrutna informationskedjan för brandskydd
Michael Strömgren, Briab Brand & Riskingenjörerna AB

Kommunikation och personligt ansvar på byggarbetsplatsen
Johan Bergström, RISE

Innovativa GC-vägar i trä – hinder och möjligheter
Stefan Uppenberg, InfraSweden

Vad innebär resultaten för samhällsbyggandet?
Reflektioner om vad resultaten innebär för samhällsbyggandet

Om eventet

Datum:

2023/03/23

Tid:

11:00 - 12:00