Bygg kompetens – bygg i biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär att naturen är rik på variation – att vi har flera olika ekosystem och naturtyper som utgör livsmiljöer för människor, växter och djur. När vi bygger lånar vi naturliga miljöer och använder dem i människornas syften. Hur gör vi då för att bevara och berika naturen samtidigt som vi bygger nytt, bygger om och låter materialen cirkulera? Bygg din kompetens om biologisk mångfald!

Preliminärt program 23 oktober kl. 11.30-12.00

Moderator: Anneli Kouthoofd, vd SBUF

11.25 Mötesrummet öppnar

11.30 Programstart

Biobaserad asfalt för hållbar infrastruktur
Abubeker Ahmed, VTI
Hållbara kartan
Jessica Svännel, regionarkitekt Region Gotland
Ökad biologisk mångfald i täkter både under drift och efter avslutad verksamhet
Monica Almefelt, Swerock
11.55 Sakkunnig i sektorn berättar vad resultaten innebär för sektorn

12.00 Programmet avslutas

Bygg kompetens presenterar resultaten från branschens samlade FoI-projekt. Nu har du chansen att ta del av aktuella resultat från en mängd forsknings- och innovationsprojekt inom samhällsbyggnad.

Om eventet

Datum:

2023/10/23

Tid:

11:30 - 12:00