Utlysningen Ökad cirkularitet för transportinfrastrukturen avgjord

Totalt har nio projekt som bidrar till lösningar för att på ett hållbart sätt skapa en mer cirkulär transportinfrastruktur beviljats finansiering. Vi välkomnar samtliga projekt som tillsammans får dela på 20,6 miljoner kr!

Läs mer om utlysningen och projekten på Vinnovas hemsida.