Uppkopplade fordon ska hjälpa till att förbättra vägunderhållet

Trafikverket har genom en innovationsupphandling tecknat avtal med tre leverantörer för utveckling och demonstration samt köp av tjänst som ger möjlighet att samla in information om beläggningsskador med hjälp av uppkopplade fordon. InfraSweden bistår med innovations- och kommunikationsstöd.

I takt med en allt snabbare digitalisering har möjligheten att erhålla mer kvalitativ information om väginfrastrukturen ökat. Det kan ge värdefull data till Trafikverket och bidra till ett mer hållbart och kostnadseffektivt vägunderhåll.

– Med inhämtning av anonymiserad fordonsdata från uppkopplade fordon bör vi kunna åstadkomma bättre beslutsunderlag och därmed ett bättre vägunderhåll, säger Fredrik Lindström, nationell samordnare för vägytemätningar i Trafikverket.

Utveckling och köp av tjänst i en och samma affär

Under 2022 startade Trafikverket projektet Uppkopplade Vägytemätningar för att utveckla, testa och utvärdera möjligheten att använda befintliga sensorer i vanliga uppkopplade fordon för att samla information om beläggningsskador. Avtal har tecknats med tre leverantörer, Mercedes Benz Sverige, NIRA Dynamics och Univrses, som med tre olika tekniska lösningar ska generera information om olika typer av beläggningsskador.

Innovationsupphandlingen omfattar utveckling, demonstration och köp av tjänst i en och samma affär. Projektet börjar med att studera skadeområden som inte går att fånga in via traditionella vägytemätningar som potthål, tjälskador och andra vinterskador.

– Det unika är att avtalet omfattar både utveckling av en lösning som idag inte finns på marknaden och framtida köp av tjänsten ”uppkopplade vägytemätningar” under ett antal år. Då fler aktörer tecknat avtal kan vi både skapa en marknad och få fram de lösningar vi har behov av, menar inköpare Sirpa Lindén, Trafikverket.

Skarp användning kräver även intern utveckling

– Vår roll i projektet är att bistå Trafikverkets projektledning med bland annat kommunikation samt att stödja leverantörernas utvecklingsarbete genom innovationscoaching. Vi kommer också att säkerställa att erfarenheter som görs i projektet omhändertas genom löpande reflektion och lärande, säger Hawzheen Karim, InfraSwedens fokusområdesledare för Hållbart underhåll.

Parallellt med leverantörernas utvecklingsarbete ska Trafikverket genomföra ett omfattande verksamhetsutvecklingsarbete i syfte att skapa förutsättningar för en skarp användning av tjänsten från 2025. Ett exempel på nödvändiga förutsättningar är integrering och visualisering av informationen i Trafikverkets befintliga IT-system som PMS och GPD-analys.

– Vi vet från arbetet med projektet Digital Vinter att en innovation är mycket mer än teknikutveckling. Det krävs även utveckling av behovsägarens verksamhet/organisation, regelverk, kunskap och affärsmodeller för att ge behovsägaren förmåga att använda den nya tekniken i sin verksamhet, avslutar Anders Asp, projektledare, Trafikverket.

Mer information om projektet