Transportinfrastruktur och hållbar mobilitet

Den 21 mars arrangerade vi ett digitalt öppet hus med fokus på hur innovationer inom transportinfrastruktur kan bidra till hållbar mobilitet. Under dagen presenterade flera experter framgångsrik tillämpning av innovationer som bidrar till hållbar mobilitet.