Sök internationaliseringsbidrag

Möjlighet för svenska organisationer att söka planeringsbidrag inför internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa.

Syftet är att stödja stödja svenska aktörers internationella aktiviteter inom området hållbar transportinfrastruktur. Arbetet med den internationella ansökan ska beskrivas i form av ett planeringsprojekt, för vilket bidrag kan sökas med maximalt 300 000 SEK per projekt.

Viktiga datum

Öppningsdatum: 1 mars 2024

Brytdatum för inskickad ansökan till InfraSwedens programkontor

  • Ansökningsperiod 1: 31 mars 2024
  • Ansökningsperiod 2: 15 maj 2024
  • Ansökningsperiod 3: 17 oktober 2024

Beslutdatum: Fortlöpande

Projektstart tidigast: Vinnovas beslutsdatum

Projektstart senast: Enligt överenskommelse med InfraSwedens programkontor

Ansökan

Fullständig information om erbjudandet samt ansökningsmallar finn på vår webbplats.